SSV-50KVA-2000KVA

  • สามารถรองรับแรงดันขาเข้าได้ 7L to L—AC300V – 456V
  • ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยระบบ Servo motor type
  • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)
  • สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ (Auto-start) เมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ
  • แสดงการทำงานด้วยหน้าจอ LED กราฟฟิก
  • มีวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร(Short circuit protection) ป้องกันการใช้ไฟเกินพิกัด(Overload Protection )
  • ได้รับมาตราฐาน ISO9001 : 2015